Net monthly payment

Net monthly payment

How can I calculate the net monthly payment of my mortgage?

Do you want to calculate the net costs of a mortgage, for example, to determine the amount you actually pay per month for your home? You pay a gross monthly to the bank, but thanks to the mortgage interest tax benefit can be achieved and the net costs are lower.

Note: Since January 1, 2013, you can use an annuity or a linear mortgage to qualify for new mortgages for mortgage, interest-only mortgages, or parts, are excluded.

Gross and net monthly payment

You can use the net monthly payment of a mortgage calculator by taking the gross monthly and to draw. Away the tax advantage of The difference between gross and net is created thanks to deduct the interest you pay from taxable income. The higher your taxable income and the higher the highest tax bracket in which you fall, the higher will also incur the benefit.

Note: The government reduces the maximum mortgage incrementally, from 52% for the highest scale to up to 42%. If you have a high income? Then drop your net monthly payments each year a little higher as a result of these measures.

Net costs of a mortgage calculator

You can use the net costs of a mortgage calculator by going out of the mortgage amount, the interest rate per year and your income (and tax bracket). Suppose you have a mortgage of € 200,000, to a 5% interest per year over pay and you earn € 70,000 per year, so you fall in the highest tax bracket.

In that case you will pay interest gross € 833 per month, equivalent to € 10,000 interest per year. You pay 52% tax, which means that you can spend on your taxable income, so you will save 52% of the interest. Interest on this amount deducted Thanks to the deductible, you pay € 5200 less tax, so the net costs amount to € 400 per month, a benefit of € 433 per month.

Calculate the net costs of a mortgage to determine what you actually spend on the mortgage, but keep in mind that you need to make it to the bank. Gross monthly In many cases, you can use the deduction through your employer and the tax authorities, to express. Monthly payments on a mortgage

 

 

Hypotheek aanvragen

 

Hoe snel kan ik een hypotheek aanvragen?

Wilt u een hypotheek aanvragen en wilt u dat zo snel mogelijk doen? Houd er rekening mee dat het aanvragen van een hypotheek behoorlijk wat tijd kan kosten, u bent u hier doorgaans een aantal weken mee bezig. Vooral nu de markt weer aan begint te trekken is de kans groot dat de bank een groot aantal aanvragen te verwerken krijgt. Een hypotheek aanvragen duurt gemiddeld behoorlijk langer wanneer u de benodigde documenten nog dient te verzamelen, waardoor het verstandig is de hypotheekadviseur zo snel mogelijk te vragen wat er nodig zal zijn, zodat u daar alvast voor kunt zorgen.

Hypotheek aanvragen in verschillende stappen

U kunt een hypotheek aanvragen door rekening te houden met de verschillende stappen die u dient te doorlopen. U dient bijvoorbeeld een hypotheekadvies aan te vragen bij de hypotheekadviseur of de bank, om onder andere samen de maximale hoogte van uw hypotheek te berekenen. Vervolgens dient u aan te kunnen tonen dat u eventueel eigen geld in kunt brengen en wilt u wellicht gebruik maken van een overbruggingskrediet. U kunt een hypotheek aanvragen met financiële hulp van anderen, of de verschillende offertes vergelijken, iets waar allemaal tijd in gaat zitten.

Hypotheek aanvragen kost tijd

De hypotheek aanvragen kost al direct tijd op het moment dat u de eerste offerte aanvraagt. Doorgaans stuurt de bank u deze na 2 – 8 werkdagen toe. Het duurt dan vaak zo’n 8 werkdagen om de offerte te ondertekenen, al kunt u hier winst behalen door de voorwaarden vlot (maar goed) door te nemen.

Vervolgens kunt u de hypotheek aanvragen door de benodigde documenten aan te leveren, zoals met betrekking tot uw inkomen. Dit duurt gemiddeld 8 – 28 werkdagen, afhankelijk van de documenten die u al heeft liggen en waarvoor u bijvoorbeeld afhankelijk bent van andere instanties. U kunt ook hier veel tijd winnen door zelf voor een goede voorbereiding te zorgen.

Na het aanvragen van de hypotheek zal de bank de situatie beoordelen, iets dat ook zo’n 8 werkdagen zal duren. Tenslotte dient u de hypotheek te laten passeren bij de notaris, iets waarmee u ook zomaar weer 1 – 2 weken kwijt bent. Op die manier kan het aanvragen van een hypotheek best wat tijd in beslag nemen. Wilt u snel een hypotheek aanvragen? Dan is het verstandig om zelf voor een goede voorbereiding te zorgen en vlot voor de aanlevering van de documenten te zorgen.

Netto maandlast

Hoe kan ik de netto maandlast van mijn hypotheek berekenen?

Wilt u de netto maandlasten van een hypotheek berekenen, bijvoorbeeld om na te gaan welk bedrag per maand u daadwerkelijk voor uw woning betaalt? U betaalt een bruto maandlast aan de bank, maar dankzij de hypotheekrenteaftrek kunt u fiscaal voordeel behalen en vallen de netto maandlasten lager uit.

Let op: Sinds 1 januari 2013 kunt u voor nieuwe hypotheken alleen met een annuïtaire of een lineaire hypotheek in aanmerking komen voor hypotheekrenteaftrek, aflossingsvrije delen of hypotheken zijn hiervan uitgesloten.

Bruto en netto maandlast

U kunt de netto maandlast van een hypotheek berekenen door uit te gaan van de bruto maandlast en daar het fiscale voordeel van af te trekken. Het verschil tussen bruto en netto ontstaat dankzij het aftrekken van de rente die u betaalt, van het belastbare inkomen. Des te hoger uw belastbare inkomen is en des te hoger de hoogste belastingschaal waarin u valt, des te hoger ook het voordeel zal oplopen.

Let op: De overheid verlaagt de maximale hypotheekrenteaftrek stapsgewijs, van 52% voor de hoogste schaal naar maximaal 42%. Heeft u een hoog inkomen? Dan vallen uw netto maandlasten ieder jaar een beetje hoger uit als het gevolg van deze maatregelen.

Netto maandlasten van een hypotheek berekenen

U kunt de netto maandlasten van een hypotheek berekenen door uit te gaan van het hypotheekbedrag, de rente per jaar en uw inkomen (en de belastingschaal). Stel dat u een hypotheek heeft van €200.000, u daar 5% rente per jaar over betaalt en u €70.000 per jaar verdient, waardoor u in de hoogste belastingschaal valt.

In dat geval betaalt u bruto €833 rente per maand, gelijk aan €10.000 rente per jaar. U betaalt 52% belasting, wat betekent dat u dit bedrag aan rente in mindering mag brengen op uw belastbare inkomen en u dus 52% van de rente bespaart. Dankzij de aftrekpost  betaalt u €5.200 minder belasting, waardoor de netto maandlasten per maand uitkomen op €400, een voordeel van €433 per maand.

Bereken de netto maandlasten van een hypotheek om na te gaan wat u daadwerkelijk kwijt bent aan de hypotheek, maar houd er rekening mee dat u de bruto maandlasten over dient te maken naar de bank. In veel van de gevallen kunt u gebruik maken van vooraftrek via uw werkgever en de Belastingdienst, om de maandlasten van een hypotheek te drukken.

Like it.? Share it: