Free mortgage advice

Free mortgage advice

Can I request a free mortgage?

Want to buy a house there and you need a mortgage for You then need to make use of a mortgage, where considerable cost are applicable. Use in the majority of cases Depending on the bank, mortgage chain or independent mortgage adviser that you choose the cost may range from € 1,000 – € 3,000. It has since January 1, 2013 no longer possible to apply for a mortgage to free even though it was quite common to at that time.

Commission ban from January 1, 2013

That has to do with the commission ban came into force. On January 1, 2013 Since then allowed mortgage consultants the cost of mortgage not bring the bank account in the form of a commission, making it free mortgage past has become. From now on you as a customer should pay for the mortgage. The aim is to inform you as mortgagee, instead of the bank as a mortgage lender. Consultant complete service The free mortgage was never all that matter, although it seems this is the case because you are paid by the cost of the mortgage over 30 years.

First free mortgage conversation

The free mortgage advice is not completely gone, since it is still possible to ask. First call free Please contact preferably a bank, a mortgage chain and an independent mortgage advisor. Go there first call and emphasize that you use this for exploration, for which you have no account expected. You can experience the different approaches that way. After this initial free mortgage advice you can make a choice for a consultant who will bring the cost if you decide to go. These Party informed during the first interview

Mortgage without mortgage

You will find the first free mortgage advice do not go far enough, or you would not advice block off the mortgage Include ABN AMRO makes it possible without advice exit. Mortgage You must prove to have. Sufficient content knowledge in a test Keep in mind that you can often make reference to a more advantageous mortgage. Reduce the cost of mortgage The free mortgage advice is that matter does not necessarily need to contain costs. Over the total duration of 30 years

Gratis hypotheekadvies

Kan ik een gratis hypotheekadvies aanvragen?

Wilt u een huis kopen en heeft u daar een hypotheek voor nodig? U dient in de meeste gevallen dan gebruik te maken van een hypotheekadvies, waar behoorlijke kosten aan verbonden zijn. Afhankelijk van de bank, hypotheekketen of onafhankelijke hypotheekadviseur die u kiest kunnen de kosten variëren van €1.000 – €3.000. Het is sinds 1 januari 2013 niet meer mogelijk om een gratis hypotheekadvies aan te vragen, ondanks dat dit tot op dat moment heel gebruikelijk was.

Provisieverbod vanaf 1 januari 2013

Dat heeft te maken met het provisieverbod dat op 1 januari 2013 van kracht is geworden. Sindsdien mogen hypotheekadviseurs de kosten voor het hypotheekadvies niet meer bij de bank in rekening brengen in de vorm van een provisie, waardoor het gratis hypotheekadvies verleden tijd is geworden. Voortaan dient u als klant te betalen voor het hypotheekadvies. Dit heeft tot doel de adviseur volledig in dienst te stellen van u als hypotheeknemer, in plaats van de bank als hypotheekverstrekker. Het gratis hypotheekadvies bestond wat dat betreft al nooit, al leek dit het geval omdat u er via de kosten voor de hypotheek over 30 jaar voor betaalde.

Eerste gratis hypotheekgesprek

Het gratis hypotheekadvies is echter niet helemaal verdwenen, aangezien het nog altijd mogelijk is om gratis een eerste gesprek aan te vragen. Neem contact op met bij voorkeur een bank, een hypotheekketen en een onafhankelijke hypotheekadviseur. Ga er een eerste gesprek aan en benadruk dat u dit gebruikt ter verkenning, waarvoor u nog geen rekening verwacht. U kunt op die manier de verschillende benaderingen ervaren. Na dit eerste gratis hypotheekadvies kunt u een keuze maken voor een adviseur, die u tijdens het eerste gesprek op de hoogte zal brengen van de kosten indien u besluit met deze partij verder te gaan.

Hypotheek zonder hypotheekadvies

Vindt u het eerste gratis hypotheekadvies niet ver genoeg gaan, of wenst u de hypotheek zonder advies af te sluiten? Onder andere ABN AMRO maakt het mogelijk om de hypotheek zonder advies af te sluiten. U dient in een test te bewijzen over voldoende inhoudelijke kennis te beschikken. Houd er rekening mee dat u de kosten van het hypotheekadvies vaak terug kunt verdienen aan de hand van een meer voordelige hypotheek. Het gratis hypotheekadvies is wat dat betreft niet per se nodig om de kosten over de totale looptijd van 30 jaar te drukken.

Like it.? Share it: